Đặt vé online

Đặt Vé
Thanh toán
Hoàn tất
Họ tên
Điện thoại  
Email  
Ngày Tham Quan
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Số lượng vé người lớn (chiều cao từ 1m4 trở lên)
Số lượng vé trẻ em (chiều cao từ 1m - 1m4)
Giá vé
  • Trẻ em cao dưới 1m được miễn phí vào cổng
  • Giá vé trẻ em cao từ 1m-1.4m: 60.000 VND
  • Giá vé người lớn cao từ 1.4m: 120.000 VND
Email
  • Quý khách vui lòng nhập đúng email để nhận mã vạch vào cổng, mã vạch chỉ được cung cấp một lần.
Tổng cộng
Giới hạn số lượng tối đa 19 vé

Hoặc

Đặt vé khách đoàn
Khách có nhu cầu mua trên 20 vé vui lòng liên hệ hotline

Đối Tác Đồng Hành