Bằng Khen Anh Hùng Lao Động

Bằng Khen Anh Hùng Lao Động

Cúp Kim Cương – Giải Thưởng Sao Chất Lượng Quốc Tế 2012 (Pháp)

Cúp Kim Cương – Giải Thưởng Sao Chất Lượng Quốc Tế 2012 (Pháp)

Ông Đinh Văn Vui Nhận Danh Hiệu Doanh Nhân Tp.HCM Tiêu Biểu 2014

Ông Đinh Văn Vui Nhận Danh Hiệu Doanh Nhân Tp.HCM Tiêu Biểu 2014