Giá Vé Tại Suối Tiên

Thời gian áp dụng: từ ngày 12/06/2017
Địa điểm mua vé: các phòng vé cổng Suối Tiên và 20 điểm bán vé trò chơi trong công viên Suối Tiên.