VÉ TOUR THAM QUAN

Nhiều chương trình, chính sách ưu đãi, hấp dẫn dành cho Cơ Quan - Đoàn thể.

Ưu đãi hấp dẫn khi tổ chức sự kiện, hội họp, ngày hội gia đình,...

Tổ chức sampling, sellling vui nhộn dành cho các công ty, đơn vị muốn giới thiệu sản phẩm.

Đặt pano, banner, ... toàn công viên. Hãy liên hệ ngay Suối Tiên đề biết thêm thông tin chi tiết!

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

PHÒNG SALES - MAKERTING

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VĂN HÓA SUỐI TIÊN

120 Xa lộ Hà Nội, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh

ĐT: 028 38 960 260 - Hotline: 1900 636 787 (ext: 01)

Fax: 028 3896 4705

Đối Tác Đồng Hành