Văn Hóa Lịch Sử

TƯỢNG ĐÀI TRẦN HƯNG ĐẠO

TƯỢNG ĐÀI TRẦN HƯNG ĐẠO

Tượng đài Trần Hưng Đạo được đặt tại Vương Quốc Các Thiên Tài Tương Lai rất linh thiêng, tái hiện trận Bạch Đằng Giang lịch sử trong cuộc chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 3 năm 1287, là mốc son oai hùng ngàn năm của nền độc lập dân tộc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia Việt Nam.
TƯỢNG ĐÀI THÁNH GIÓNG

TƯỢNG ĐÀI THÁNH GIÓNG

Thánh Gióng hay Phù Đổng Thiên Vương là một trong Tứ Bất Tử (bốn vị thánh bất tử) linh thiêng của tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Tượng đài Phù Đổng Thiên Vương thể hiện ý chí sức mạnh kiên cường, tinh thần yêu nước chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta từ bao đời nay.
TƯỢNG ĐÀI HAI BÀ TRƯNG

TƯỢNG ĐÀI HAI BÀ TRƯNG

Thẳng theo hướng vào cổng Tây Môn là tượng đài Hai Bà Trưng – hai nữ tướng Trưng Trắc và Trưng Nhị đang cưỡi voi xông trận, phất cờ khởi nghĩa rửa hận nước, trả thù nhà. Những sự kiện lịch sử về oai hùng hai Bà đã theo dòng thời gian chuyển hóa thành huyền thoại, đi vào văn hóa tâm linh và tín ngưỡng cộng đồng người Việt Nam.

Đối Tác Đồng Hành