NÚI - ĐỀN THỜ BẢY CÔ TIÊN

Xưa kia Suối Tiên là một khu rừng rậm, cây cối um tùm, dân cư thưa thớt có dòng suối nhỏ chảy qua. Nước dưới dòng suối rất trong nên thường hay có người đến đây tắm mát.

Người dân quanh vùng kể lại rằng trong nhiều năm liền có 7 cô gái đồng trinh, cùng tuổi rồng đến dòng suối này tắm và lần lượt quy tiên. 7 cô thường báo mộng giúp đỡ dân làng. Trước sự linh thiêng, dân làng cho lập Đền thờ 7 cô Tiên.

nui-den-tho-bay-co-tien

------------

Tìm hiểu thêm:

>>> Tìm về cổng mặt trời - sau 10 năm trở lại Suối Tiên

>>> Thảm hoa bốn mùa giữa lòng thành phố nhộn nhịp

Đối Tác Đồng Hành