Bằng Khen, Giải Thưởng Quốc Gia Và Quốc Tế

Bằng Khen Đơn Vị Xuất Sắc Đạt Giải Thưởng Hàng Đầu TP.HCM Nhiều Năm Liền (2014-2018)

Bằng Khen Đơn Vị Xuất Sắc Đạt Giải Thưởng Hàng Đầu TP.HCM Nhiều Năm Liền (2014-2018)

Cup Danh Hiệu "Top 10 Điểm Tham Quan Hấp Dẫn Hàng Đầu TP.HCM"

Cup Danh Hiệu "Top 10 Điểm Tham Quan Hấp Dẫn Hàng Đầu TP.HCM"

Cúp Kim Cương – Giải Thưởng Sao Chất Lượng Quốc Tế 2012 (Pháp)

Cúp Kim Cương – Giải Thưởng Sao Chất Lượng Quốc Tế 2012 (Pháp)

Bằng Khen Anh Hùng Lao Động

Bằng Khen Anh Hùng Lao Động

Ông Đinh Văn Vui Nhận Danh Hiệu Doanh Nhân Tp.HCM Tiêu Biểu 2014

Ông Đinh Văn Vui Nhận Danh Hiệu Doanh Nhân Tp.HCM Tiêu Biểu 2014

Đối Tác Đồng Hành