Lễ Hội Trái Cây Nam Bộ 2017

Du khách đắm mình trong lễ hội trái cây Nam Bộ tại Suối Tiên

Du khách đắm mình trong lễ hội trái cây Nam Bộ tại Suối Tiên

Đối Tác Đồng Hành