HỌC BỔNG TRẦN THỊ TƯ

Nhằm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc của lãnh đạo với cán bộ công nhân viên (CBCNV). Góp phần động viên CBCNV yên tâm làm việc lâu dài và hiệu quả. Góp phần thiết thực giúp các em học tập và rèn luyện tốt hơn. Quỹ học bổng khuyến học Trần Thị Tư được hình thành. 

Bà Trần Thị Tư là thân mẫu của chủ tịch tập đoàn Suối Tiên, với mong muốn góp phần ươm mầm những tài năng trẻ, Bà đã dành tặng quỹ học bổng này cho các em học sinh từ Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở, Trung Học Phổ Thông, Trung Học Chuyên Nghiệp, Cao Đẳng và Đại Học (cha mẹ các em đang làm việc tại Tập Đoàn Suối Tiên trên 12 tháng). Các em có thành tích học tập khá giỏi đều được tham dự xét duyệt học bổng. 

Tổng số học bổng: 70 suất/năm

Trị giá học bổng: từ 1.200.000đ - 2.800.000đ/suất học bổng/năm

Tổng giá trị học bổng: 108.200.000đ/năm

Nguồn quỹ được trích từ tiền tích lũy cá nhân của bà Trần Thị Tư.

Mọi thông tin chi tiết về việc đăng ký xét duyệt học bổng, CBCNV vui lòng liên hệ phòng Hành Chánh Nhân Sự để tìm hiểu thêm.

Đối Tác Đồng Hành