SUỐI TIÊN - ĐỆ NHẤT SẠCH

Theo chỉ đạo của Tổng Giám Đốc - Khu du lịch văn hóa Suối Tiên tự hào là khu du lịch Đệ Nhất Sạch.

Với tiêu chí đã đề ra, toàn thể cán bộ công nhân viên Suối Tiên quyết tâm phấn đấu đưa Suối Tiên lên một tầm cao mới, xứng đáng với tiêu chí Đệ Nhất Sạch của Ban Tổng Giám Đốc cũng như những lời khen của Quý du khách gần xa đã dành tặng cho Khu Du Lịch Văn Hóa Suối Tiên.

Đối Tác Đồng Hành