KỲ LÂN CUNG (18 TẦNG ĐỊA NGỤC)

Kỳ Lân Cung hay còn được gọi là 18 cửa địa ngục, là nơi tái hiện lại những khung hình phạt, tra tấn, xử tội của Diêm Vương dành cho những người khi còn sống làm những điều sai trái, gây tội ác, trái với luân thường đạo lý… khi chết sẽ bị đày vào địa phủ để gánh chịu những hình phạt, mà chính mình đã gây ra.

ky-lan-cung

Hoan nghênh Quý du khách đến tham quan Kỳ Lân Cung và các trò chơi khám phácông trình văn hóa - giải trí đặc sắc tại Suối Tiên.

Đối Tác Đồng Hành