Tuyển Dụng

Tuyển dụng nhân sự tại Suối Tiên
CHUYÊN VIÊN PR - TRUYỀN THÔNG

CHUYÊN VIÊN PR - TRUYỀN THÔNG

Số lượng tuyển: 01 Nam/nữ

Thời gian nhận hồ sơ: Đến ngày 30/04/2021

TUYỂN DỤNG SALES ADMIN

TUYỂN DỤNG SALES ADMIN

Số lượng tuyển: 01 Nam/Nữ

Thời gian nhận hồ sơ: Đến ngày 30/04/2021

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG BỘ PHẬN F&B

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG BỘ PHẬN F&B

Số lượng tuyển: 01 Nam/Nữ

Làm việc tại: Du lịch sinh thái Sơn Tiên

TUYỂN DỤNG THỜI VỤ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2021

TUYỂN DỤNG THỜI VỤ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2021

Thời gian ứng tuyển: Đến ngày 07/02/2021
TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN IT

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN IT

Số lượng tuyển: 01 Nam

Thời gian nhận hồ sơ: Đến ngày 30/04/2021

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CẢNH QUAN

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CẢNH QUAN

Số lượng tuyển: 03 Nam

Thời gian nhận hồ sơ: Đến ngày 30/04/2021

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CỨU HỘ

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CỨU HỘ

Số lượng tuyển: 10 Nam

Thời gian nhận hồ sơ: Đến ngày 30/04/2021

TUYỂN DỤNG PHÓ PHÒNG MARKETING

TUYỂN DỤNG PHÓ PHÒNG MARKETING

Số lượng tuyển: 01 Nam/Nữ

Thời gian nhận hồ sơ: Đến ngày 30/04/2021

TUYỂN DỤNG PHÓ PHÒNG SALES

TUYỂN DỤNG PHÓ PHÒNG SALES

Số lượng tuyển: 01 Nam/Nữ

Thời gian nhận hồ sơ: Đến ngày 30/04/2021

Đối Tác Đồng Hành