TUYỂN DỤNG THỜI VỤ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2019

<p>Thời gian ứng tuyển: Đến ngày 05/02/2019</p>


Thông tin dành cho ứng viên quan tâm đến việc làm vào thời gian tết và ứng viên muốn xin làm nhân viên chính thức của Suối Tiên.

Cách thức đăng ký: 01 trong 03 cách sau:

  • Inbox trực tiếp hoặc liên lạc với các SĐT bên trên.
  • Đến trực tiếp khu du lịch Suối Tiên (Cổng Biển Tiên Đồng) để đăng ký trực tiếp.
  • Điền thông tin trực tiếp vào form đăng ký online => Đăng ký online làm part-time 

Đối Tác Đồng Hành