TUYỂN DỤNG PHÓ PHÒNG SALES

Số lượng tuyển: 01 Nam/Nữ <p>Thời gian nhận hồ sơ: Đến ngày 30/04/2021</p>

Số lượng tuyển: 01 Nam/Nữ.

1. Mô tả công việc

 • Quản lý nhân sự, máy móc, thiết bị, quy trình, biểu mẫu, hoạt động kinh doanh tour đoàn/ taxi du lịch/ telesales và hệ thống khách hàng thuộc phạm vi phụ trách.
 • Điều hành nhân sự, máy móc, thiết bị, hoạt động kinh doanh tour đoàn/ taxi du lịch/ telesales … trên khối lượng công việc năm, phân bổ theo quý/ tháng/ tuần/ ngày cho bộ phận phụ trách một cách phù hợp.
 • Triển khai công việc cho các bộ phận phụ trách theo kế hoạch đã được phê duyệt.
 • Kiểm tra, kiểm soát, giám sát nhân sự, máy móc, thiết bị, quy trình, biểu mẫu, hoạt động kinh doanh tour đoàn/ taxi du lịch/ telesales, hệ thống khách hàng và các công việc đang thực hiện về chất lượng, tiến độ, đảm bảo an toàn, hiệu quả.
 • Tổng hợp, phân tích và đánh giá hiệu quả kinh doanh theo kế hoạch đã được duyệt và theo mục tiêu KPI, kế hoạch thực hiện KPI đã được duyệt.
 • Thực hiện việc cải tiến, xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển, báo cáo tham mưu cho các cấp lãnh đạo toàn bộ hoạt động của bộ phận phụ trách theo định kỳ tuần/ tháng/ quý/ năm và theo yêu cầu.
 • Thực hiện các công việc chuyên môn trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ.
 • Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT/TGĐ, Ban Phó Tổng Giám đốc và Trưởng phòng.

2. Yêu cầu

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành quản trị kinh doanh, marketing,..
 • Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, Marketing.
 • Ít nhất 2 năm vị trí tương đương.
 • Có kiến thức về thị trường, lĩnh vực kinh doanh của Tập đoàn.
 • Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp tốt.
 • Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và giám sát công việc.
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo.
 • Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.
 • Trung thực, dũng cảm, nhiệt tình, sáng tạo trong công việc.
 • Yêu cầu khác: Do đặc thù của ngành nghề kinh doanh, NLĐ có thể điều động làm ngoài giờ, làm ngày CN/ngày Lễ/ngày Tết.... 

3. Quyền hạn

 • Được quy định trong chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của P. MKTS (quy chế hoạt động của P. MKTS).
 • Trình Ban Phó Tổng Giám đốc kế hoạch cải tiến công việc.
 • Đề xuất các điều kiện làm việc nhằm hỗ trợ công việc đạt hiệu quả hơn.
 • Đề xuất định biên nhân sự các bộ phận thuộc phạm vi phụ trách. 

4. Quyền lợi được hưởng

 • Thường xuyên làm việc trong văn phòng.
 • Cấp phát máy tính bàn, dụng cụ văn phòng phẩm, …
 • Chế độ bảo hiểm, lương thưởng theo quy định nhà nước.
 • Được cấp phát đồng phục.

5. Thời gian nhận hồ sơ

Đến ngày 30/04/2021.

6. Thông tin liên hệ

Bộ phận tuyển dụng Du Lịch Văn Hóa Suối Tiên

Mail: Tuyendung@suoitien.com

SĐT: (028) 38 960 260 (Ext:124) hoặc 0333 000 965

Đối Tác Đồng Hành